Poradnia Dziecięca Piccolo

Zapraszamy do Poradni Dziecięcej w Błoniu

Zajmujemy się wszechstronnym rozwojem Dziecka.
Oferujemy profilaktykę, diagnozę i terapię logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną.
W tym terapię dzieci z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.
Pomagamy dzieciom z dysleksją, z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Prowadzimy terapię ręki.

Zapraszamy do kontaktu!